Kinas økonomiske udvikling i en ny verdensorden?

Mandag den 10. april 2017

Foredrag af Søren Kjeldsen-Kragh, professor ved Københavns Universitet.For små 40 år siden var Kina en socialistisk økonomi, der tilhørte gruppen af lavindkomstlande. I dag er Kina et mellemindkomstland, som takket være sin store befolkning er verdens næststørste økonomi. Den hidtidige udvikling, som i sig selv er et stort gode, har medført en række problemer.

I den kinesiske ledelse har visse kredse længe erkendt, at situationen ikke er holdbar på længere sigt. Økonomisk fremgang er afgørende for styret. Derfor er det vigtigt for styret at få løst problemerne. Det er det også for verdensøkonomien, fordi Kina i dag spiller så stor en rolle. Den hidtidige verdensorden er muligvis under forandring.

Vil vi få en verdensorden, som i væsentlig grad er designet af Kina?

Det er spørgsmål, som Søren Kjeldsen-Kragh vil belyse i sit foredrag.

Historien om ‘Den Store Drage’

Onsdag den 3. maj 2017

Foredrag af Hemming Van, arvingen til erhvervssuccesen Daloon.

Med udgangspunkt i sin families historie fortæller Hemming Van om en stor dansk iværksætter- og erhvervssucces. Hemming Vans far var førstegenerationsindvandrer fra Kina. Faren, Sai-Chiu Van, ankom til Danmark 25. marts 1935 for som ung student at lære om dansk landbrug på en gård. Han havde en midlertidig opholdstilladelse på to år og skulle efter sin fars plan derefter vende hjem og deltage i opbygningen af et moderne Kina. Men meget kom i vejen. En forelskelse og Verdenskrigen fik Sai-Chiu Van til at søge sin opholdstilladelse forlænget, ikke én men adskillige gange. Han endte med at blive i Danmark, men ikke på en bedrift. I stedet startede han vinteren 1960/1961 en produktion af forårsruller i en kælder i Charlottenlund og gjorde sit firma landskendt, da han i 90-erne tonede frem på danskernes tv-skærme og overbeviste os om, at forårsrullerne ”ligger godt i maven”